Automobilska industrija

Saint-Gobain je vodeći isporučilac stakala za automobilsku industriju u Evropi. Stakla proizvođača Saint-Gobain ćete naći u svakom drugom evropskom automobilu. Specijalnost Saint-Gobain su stakla sa dodatom vrednošću, bilo da se radi o tanjim staklima, zagrevanim ili sa "head up" displejom, uvek se radi o staklima najvišeg kvaliteta.

Sainit-Gobain rešenja za automobilsku industriju 

1 SGS CLIMACOAT®

CLIMACOAT. Vetrobransko staklo za sva godišnja doba od Saint-Gobain SEKURIT - donosi komfor i bezbednost prilikom Vaše vožnje. Nevidljivi sloj premaza na vetrobranskom staklu održava staklo čistim od snega u zimskom periodu, održava enterijer vozila hladnim u letnjem periodu i pomaže da se smanji potrošnja pogonskog goriva, a time i emisija CO2.

2 SGS LIGHTWEIGHT®

Tanko staklo LIGHTWEIGHT doprinosi boljim karakteristikama i istovremeno smanjenju potrošnje goriva. Manje sagorelog goriva znači takođe manje zagađenje atmosfere CO2.

Primer uštede:

1,2 m2 : 1,5 kg na svakih 0,5 mm stanjenja

2,0 m2 : 3 kg na svakih 5 mm stanjenja

Iako je staklo veoma tanko, odlikuje se visokom otpornošću na razbijanje npr. kamenom koji doleti.

3. SGS DBCONTROL®

ACOUSTIC GLASS - akustičko staklo.

Akustičko staklo svojom funkcijom osetno eliminiše uznemirujuće zvukove iz spoljne sredine koje pravi npr. vetar ili motor Vašeg vozila. Staklo sa specijalnom akustičkom folijom uspeva da smanji buku za 10 decibela više u odnosu na staklo bez tog akustičkog dodatka.

Zahvaljujući toj osobini prilikom kompletnog zastakljivanja vozila mogu se upotrebiti tanja stakla što smanjuje ukupnu težinu vozila, a time smanjuje potrošnju goriva, odnosno redukuje emisije CO2.

4 SGS TENNAFIT®

TENNAFIT GLASS with INTERGRATED SYSTEMS - staklo s integrisanim sistemima.

Današnja tehnologija nam omogućava da u staklo integrišemo antene i razne senzore za komunikaciju kao na primer za prolazak i registraciju putarine na autoputevima.

5 SGS ICECONTROL®

HEATABLE GLASS - zagrevano staklo.

Zagrevano staklo omogućava zahvaljujući svojoj tehnologiji skoro nevidljivih, zagrevanih žičica lagodno i brzo eliminisanje leda ili zamagljenosti sa Vaših stakala.

Na temperaturi -10°C zagrevana stakla mogu da odstrane led i zamagljenost za manje od pet minuta.

6 SGS THERMOCONTROL®

COOLCOAT GLASS - staklo koje reflektuje /apsorbuje toplotu.

Staklo koje reflektuje toplotu je pokriveno nevidljivim slojem srebro oksida, koji usmerava sunčevu energiju (IR zračenje) dalje od Vašeg vozila. Time se dramatično smanjuje unutrašnja temperatura u vozilu. Specijalni sloj je debljine od samo nekoliko nanometara, zato je nevidljiv golim okom.

Zaštite od toplote mogu se postići i pomoću druge tehnologije, kada se toplotna energija apsorbuje pre prodiranja u unutrašnji prostor vozila.

7 SGS GLOBALPROTECT®

LAMINATED GLASS - laminirano staklo

Pored “air-baga” i sigurnosnih pojaseva laminirano staklo danas ima ključnu ulogu. Za razliku od kaljenog stakla, laminirano staklo je u suštini napravljeno od dva komada stakla spojenih jedno za drugo polivinil butiralnom folijom. Ako dođe do fragmentacije ili razbijanja stakla mali fragmenti stakla ostaju prilepljeni na tu foliju.

Laminirano staklo tako zahvaljujući svojim osobinama povećava bezbednost putnika prilikom automobilskih nezgoda - sprečava katapultiranje putnika napolje iz automobila prilikom udara. Isto tako otežava i nasilne ulaske spolja - u poređenju sa standardnim kaljenim staklom lopovima treba čak 10 puta duže da probiju laminirano staklo.

Laminirano staklo se standardno koristi kod vetrobranskih stakala, a svoju funkciju ostvaruju i kod zastakljivanja bočnog i zadnjeg stakla.

8 SGS HUD®

SGS HUD (Head Up Display) projektuje važne informacije koje se odnose na upravljanje, direktno na vetrobransko staklo. Sve potrebne informacije vozač ima na raspolaganju direktno u vidnom polju, što doprinosi bezednosti na putevima.

S tačke gledišta optike, proizvodnja vetrobranskog stakla za HUD je veoma zahtevna. Geometrija stakla mora da bude potpuno precizna.

9 SGS PANORAMSKI KROV

PANORAMSKI KROV donosi korisnicima dizajnerski i atmosferski komfor. Naša referenca je na primer Rapid Spaceback.