Industrijska proizvodnja

Saint-Gobain proizvodi i isporučuje materijale visokih performansi namenjene industrijskoj proizvodnji i pratećim uslugama. Prvenstveno se radi o brusnim materijalima koje proizvodi i distribuira kompanija Saint-Gobain Abrasives, čiji inovativni proizvodi nude izuzetnu produktivnost i univerzalnost i time jačaju poziciju Saint-Gobaina kao svetskog lidera u proizvodnji brusnih alata. Drugi proizvođač i isporučilac je kompanija PAM koja proizvodi izuzetno kvalitetne cevovodne sisteme od livenog gvožđa.

REŠENJA SAINT-GOBAIN ZA INDUSTRIJSKU PROIZVODNJU

1 KANALIZACIJE

PAM - nudi sistem duktilnih cevi. Veoma kvalitetna zaštita cevovoda, aktivna, efikasna, otporna i proverena dugogodišnjim iskustvom u oblasti vodovoda i kanalizacije, odgovara u svim uobičajenim slučajevima postavljanju cevi od duktilnog liva s mogućnošću postavljanja u veoma agresivno zemljište. Cevi se isporučuju u nekoliko tipova zaštite i u širokoj ponudi rešenja u svakoj kategoriji:

Osnovna zaštita

Specijalna spoljašnja zaštita

Specijalna unutrašnja zaštita

Termo izolovane

2 VODOVODI

PAM - sistemi cevi sa osnovnom spoljašnjom površinskom zaštitom:

BLUTOP (DN/ OD 75 do 160)

NATURAL (dn 60 do 1000)

CLASSIC (DN 1100 do 2000)

ALPINAL (DN 80 do 500)

Sistem cevovoda sa specijalnom spoljašnjom površinskom zaštitom:

STANDARD TT-PE (DN do 700)

STANDARD TT-PUX (DN 100 do 2000)

ZMU (DN 80 do 700)

ISOPAM (DN 100 do 600)

Sistemi sa specijalnom unutrašnjom površinskom zaštitom PUR (DN 100 do 2000).

3 ARMATURE

PAM proizvodi i isporučuje široku paletu armatura od livenog gvožđa: šiber ventil, leptirasti ventil, delovi za ugradnju i popravku, umetci za ugradnju, rezervoari za vazduh, hidranti, regulacione armature isl. 

4 ABRAZIVI 

Saint-Gobain ABRASIVES je vodeći svetski proizvođač abraziva i jedini proizvodi svih pet osnovnih vrsta abraziva.

Abrazivi na podlozi

Abrazivi na podlozi imaju široki spektar primene za pripremu površine od brušenja, čišćenja, dimenzionisanja, oblikovanja i poliranja na širokoj skali različitih tržišta i to skoro svuda, gde se površina ravna ili završava.

Vezani brusni alati

Mi smo vodeći svetski proizvođači vezanih alata: prirodnih ili sintetičkih zrna oblikovanih u brojne oblike abraziva namenjenih različitim primenama koje obuhvataju brušenje, oštrenje i sečenje. 

Rezni i brusni diskovi

Rezni i brusni diskovi su klasa vezanih brusnih alata širine od 1mm do 6 mm. Ovi diskovi koriste smolasta veziva a mogu da budu ojačani ojačanjem od staklenih vlakana. 

Dijamantski diskovi i mašine

Saint-Gobain Abrasives ima dve registrovane prvoklasne marke koje su sinonim za dijamantske proizvode za građevinarstvo.

Superabrazivi 

Superabrazivi su brusni i rezni krugovi, alati, paste, smese, trake i diskovi izrađeni od dijamantskih ili CBN brusnih zrna.

Proizvodnja po narudžbini

Za bilo koji zahtev na tržištu smo spremni da odgovorimo što povoljnijim i najefikasnijim rešenjem za brusnu aplikaciju. Naša proizvodnja po narudžbini obezbeđuje zadovoljenje vaših tehničkih zahteva.

5 POKLOPCI

PAM proizvodi desetine vrsta kvalitetnih livenih poklopaca:

Okrugle poklopce

Pravougle poklopce

Okrugle rešetke

Pravougle rešetke

Opremu