Inovacije menjaju svet

Kompanija Saint-Gobain je jedna od 100 najinovativnijih kompanija na svetu. Inovacija je sadržana u samoj njenoj istoriji i identitetu, njeni proizvodi poboljšavaju održivo stanovanje i svakodnevni život.

STRATEGIJA POSTAVLJENA NA INOVACIJAMA I ISTRAŽIVANJIMA

Iako je veći deo istraživanja i razvoja usmeren na poboljšanje proizvodnih postupaka i razvoj novih tipova proizvoda za tradicionalna tržišta Saint-Gobain, Grupa isto tako intenzivno nastoji da se putem inovacija probije na nova tržišta.

Sa tim ciljem Saint-Gobain već nekoliko godina stalno povećava svoj budžet za istraživanje i razvoj, pojednostavljuje organizacionu strukturu i sklapa sporazume o partnerstvu s međunarodno priznatim organizacijama i univerzitetima.

U sektoru inovativnih materijala kompanija Saint-Gobain je uvela strategiju HABITAT, čija su osnova stalne inovacije na tržištu održivog stanovanja. Saint-Gobain i, razvija i poboljšava nove proizvode prvenstveno za građevinarstvo. Radi se o oblasti koja u celom svetu doživaljava veliki bum.

"Ambicije kompanije Saint-Gobain je da bude svetski broj jedan na tržištu stanovanja, da nudi inovativna rešenja osnovnih globalnih izazova i problema rasta, energije i životne sredine",

Pier-André de Chalendar, predsednik upravnog odbora i generalni direktor Grupe Saint-Gobain..