Mi brinemo o životnoj sredini

Zaštita životne sredine u aktivnostima Saint-Gobaina zahteva stalnu posvećenost i oprez. Svuda u svetu, timovi Saint-Gobaina rade na sprečavanju bilo kakvih ekoloških nesreća i minimiziranju uticaja njihovih aktivnosti na životnu sredinu.

MI DAJEMO PRIMER

Saint-Gobain radi na zaštiti životne sredine od potencijalnih štetnih efekata svoje proizvodnje i usluga. Istakli smo četiri pitanja za suzbijanje klimatskih promena:

  • Procenu i upravljanje rizikom
  • Korišćenje najboljih tehnika i rešenja
  • Inovacije, razvoj budućih rešenja
  • Uključivanje partnera u zaštitu životne sredine

Naši dugoročni planovi:

  • Izbegavanje ekoloških nesreća kako bi se smanjio uticaj Saint-Gobaina na životnu sredinu

Da bi smo postigli svoje ciljeve, razvili smo alate koji pomažu našim kompanijama da prate zajedničku matodologiju.

Najveći ekološki izazov

Sirovine i otpad

Prerada sirovina Saint-Gobain Smanjenje količine otpada je veoma važno za Saint-Gobain grupu. Pored toga što pokušavamo da smanjimo sopstvenu proizvodnju otpada, radimo na proizvodnji proizvoda koji su deo otpadnog procesa drugih industrija (gips-karton, otpadno staklo, opiljci od metala).

Jedan od najefikasnijih načina smanjenja potrošnje prirodnih resursa koji se koriste jeste recikliranje staklenog otpada i njegova ponovna upotreba u proizvodnji.

Naši ciljevi do 2025

  • Smanjenje otpada koji ne može da se reciklira 50% u poređenju sa količinom iz 2010.
  • Naš dugoročni cilj je da ne proizvodimo materijale koji ne mogu da se recikliraju

Energija, štetni gasovi i globalno zagrevanje

Naš cilj je smanjenje potrošnje energije i količine štetnih gasova stalene baste širom sveta. U tom smislu, razvijamo dobre akcione planove i širimo najefikasnije tehnike.

CO2 (ugljen-dioksid) je glavni gas staklene bašte emitovan od strane aktivnosti Grupe. Procena ugljenika izvršena je u 31 firmi Saint-Gobain u Francuskoj, što predstavlja 75% ukupne radne snage Grupe, uzimajući u obzir emisije iz upotrebe energije, proizvodnje, brodogradnje, putovanja i poslovnog putovanja i kupovine sirovina.

Od 2003. Saint-Gobain je uključen u Projekat Otkrivanja Ugljenika - Carbon Disclosure Project (CDP), koji vodi neprofitna organizacija koja se bavi ispitivanjem klimatksih promena.

Voda

Smernice za vodu Saint-Gobaina, koje su usvojene 2011. godine, odnose se na svaku aktivnost Grupe u svim delovima sveta. Smernice propisuju posvećenost grupe da smanji, koliko god je to moguće, svoj uticaj na količinu i kvalitet voda.

Od 2012. Godine Grupa pruža CDP podatke o vodama, koji podstiču kompanije da izveštavaju o sopstvenim aktivnostima na upravljanju vodama, rizicima i šansama za poboljšanje, te da te rezultate dele međusobno i transparentno iznose u javnost.

Naši ciljevi do 2025:

Smanjenje emisije indstrijskih otpadnih voda za 80% u poređenju sa 2010.

Naš dugoročni cilj je da potpuno eliminišemo tu emisiju.

Biodiverzitet

Naš cilj je da sa lokalnim organizacijama pripremimo studije o istraživanju uticaja na biodiverzitet pre otvaranja ili zatvaranja svake fabrike ili rudnika.

Grupa ima 151 rudnika i površinskih kopova širom sveta. Od toga, 79% pripada sektoru gipsa, koji ima strogo propisane zahteve u pogledu biodiverziteta. Rudnici Grupe rade na taj način da štite životnu sredinu i poštuju lokalne propise.

Na najvišem nivou Saint-Gobaina takođe je pokrenut akcioni plan o biodiverzitetu, kako bi se izvšila tačna procena prirodnih vrednosti koje Grupa poseduje.

 https://www.saint-gobain.com/sites/sg_master/files/registration-document-saint-gobain-2014.pdf