Održivo i komforno stanovanje

Saint-Gobain podržava arhitekturu održivog stanovanja sa celokupnom strategijom održivosti. Grupa razvija inovativna rešenja koja pomažu novim ili obnovljenim objektima da postanu energetski efikasni, udobni, zdravi, atraktivni, a da pri tom štite životnu sredinu.

Održivo stanovanje

Mi kreiramo održive građevine 

Nova shvatanja

„U industrijskim društvima samo izgradnja je odgovorna za 40% potrošnje energije i 38% emisije gasova staklene bašte.”

Ubrzana urbanizacija i rast broja stanovnika nas primorava na ubrzanu gradnju domova, ali takođe znamo da izgradnja ima ozbiljan uticaj na naše životno okruženje. Da bi se ublažile klimatske promene, korišćenje energije, sirovina i sama eksploatacija prirode moraju biti umereni. Situacija je veoma ozbiljna i značajna poboljšanja možemo očekivati samo ako primenimo sveobuhvatne promene.  

Postavljanje primera

Zbog toga, Saint-Gobain podržava lokane inicijative uz podršku Saveta za zelenu gradnju. Ova udruženja koja predstavljaju građevinske kompanije, predstavljaju određeni forum za promovisanje održive arhitekture. 

Na evropskom nivou, Saint-Gobain pokazuje primere kako njegovi materijali i rešenja doprinose održivosti zgrada, bilo da su to private kuće, zgrade, bolnice, škole ili poslovne zgrade. 

Saint-Gobain “održiva zgrada” pruža energetski efikasne, ekološki prihvatljive, udobne i zdrave prostore. 

Progam Multi-Komfor

Multi-komfor kuća – Norveška
Multi-Komfor kuća – Norveška

Program Multi-Komfor pokrenut je 2004. sa ciljem integrisanja svih rešenja i proizvoda Saint-Gobaina u građevine koje doprinose najširem mogućem komforu.

Koncept se fokusira na četiri različite komponente udobnosti (Toplota, buka, prirodno svetlo i kvalitet vazduha), s' tim što smanjuje uticaj proizvodnje, ugradnje, korišćenja proizvoda na životnu sredinu.

 

 

 

 

 

 

 

Razvijanje održivih rešenja

Analiza životnog ciklusa (Life Cycle Analyse)

Napredak se može meriti uz pomoć specivfičnih merenja. Saint-Gobain koristi LCA da prati ekološki otisak svoijih rešenja i proizvoda.

Weber dizajn multi komfor kuće
Weber design

Sve građevinske kompanije u okviru Saint-Gobain grupe koriste LCA analizu. 

Ocenjivanje životnog ciklusa (LCA) predstavlja proces prikupljanja i vrednovanja podataka o ulazima, izlazima i mogućim uticajima sistema proizvoda na životnu sredinu tokom njegovog celokupnog životnog ciklusa. LCA predstavlja proces analize materijala, energije, emisija i otpada koje ‘’produkuje’’ proizvod ili sistem usluga, kroz celokupan životni ciklus od nastanka, počevši od eksploatacije materijala, pa do konačnog odlaganja.

Eko inovacije

Saint-Gobain stvara istinsku dodatnu vrednost svojim korisnicima razvijajući inovativna rešenja koja smanjuju uticaj građevina i infrastrukture na životnu sredinu tokom svog životnog ciklusa. To je glavna svrha politike Grupe u Ekološkoj inovaciji. Uz pomoć ekološke inovacije i marketinga timovi za istraživanje i razvoj kreiraju buduće proizvode uz stalno ispitivanje njihovog uticaja na životnu sredinu. 

Reciklaža

Građevisnki sektor prizvodi velike količine različitih vrsta otpada. Saint-Gobain nastoji da reciklažom znatno smanji količinu otpada koji nastaje izgradnjom ili rušenjem objekata, razvija proizvode koji stvaraju manje otpada ili stvaraju samo selektivnu vrstu otpada na gradilištima. 

Podrška našim klijentima

Podrška klijentimaSaint-Gobain informiše svoje partnere, arhitekte, izbvođače, trgovce i zanatlije o uticaju svojih proizvoda na životnu sredinu, a analize životnog ciklusa proizvoda su javne.

O životnoj sredini, proizvodima, rešenjima i tehnikama, Grupa konstanto informiše svoje partnere. Obuka i transfer informacija predstavljaju strateški deo ciljeva Grupe.  

Trentno postoje brojne inicijative: 

  • kursevi
  • izložbe u različitim gradovima
  • komunikacija putem prodavaca 
  • direktno savetovanje na gradilištima 
  • konferencije 
  • specijalizovane obuke