Multi-Comfort

Uz Multi-Comfort, Saint-Gobain Grupa postavlja stanarde komfora, održivosti i energetske efikasnosti u sferi građevinarstva.

Reč je o kompleksnom, sveobuhvatnom konceptu koji se zasniva na inovativnim rešenjima u građevinarstvu. Fokusiran je ne samo na komfor krajnjih korisnika objekta, već i na dodatne vrednosti svih učesnika u procesu gradnje: vlasnike nekretnina, arhitekte, izvođače, distributere...

Zahvaljujući ovom programu, zgrada može zadovoljiti najširi spektar potreba, uz održavanje energetske efikasnosti. Sa visokim tehnološkim sadržajima i performansama, zgrada je lepa, udobna i nadasve ekonomična.

Multi-Comfort koncept zasnovan je na četiri ključne komponente:

See

Vizuelni komfor

 • Snabdevanje prostora dnevnom svetlošću
 • Prijatan pogled na okolinu
 • Dizajn sa visokom estetskom vrednošću
 • Adekvatno osvetljenje u prostoru

Brendovi sa ključnim doprinosom: Saint-Gobain Glass, Rigips, Ecophon

Feel

Termički komfor

 • Termalni balans
 • Prijatna temperatura u prostoriji i leti i zimi
 • Adekvatna termička izolacija
 • Mala potrošnja energije


Brendovi sa ključnim doprinosom: Saint-Gobain Glass, Isover,
Rigips, Weber

Hear

Akustički komfor

 • Tišina
 • Akustički prilagođeno okruženje
 • Smanjena smetnja spoljašnje i unutrašnje buke
 • Adekvatna razumljivost govora


Brendovi sa ključnim doprinosom: Isover, Rigips, Ecophon,
Saint-Gobain Glass

Breathe

Kvalitet vazduha u prostoriji

 • Čistoća vazduha
 • Relativna vlažnost vazduha
 • Ventilacija / protok vazduha
 • Zdrava mikroklimaBrendovi sa ključnim doprinosom: Rigips

Prilikom primene Multi-Comfort koncepta, analiziraju se sledeći parametrni:

 • Potrošnja energije
 • Varijacija temperature u objektu u odnosu na atmosferske promene
 • Koeficijent toplotne provodljivosti
 • Termički mostovi
 • Zaptivanje / nepropusnost
 • Prevencija pregrevanja objekta tokom leta
 • Akustična izolacija zidova, plafona, podova
 • Dostupnost dnevnog svetla
 • Ventilacija / protok vazduha
 • Relativna vlažnost vazduha
 • Količina CO2 u vazduhu
 • Količina isparljivih organskih jedinjenja (VOC) u vazduhu itd.