Saglasnost za obradu ličnih podataka u marketinške svrhe

SAGLASNOST ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA U MARKETINŠKE SVRHE

Popunjavanjem i slanjem formulara na našoj veb stranici dajete nam pristanak da kompanija Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, sa sedištem na adresi Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat, matični broj: 17379151, PIB: 100427607, privredno društvo upisano u registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije (u daljem tekstu: Saint-Gobain), može da obrađuje vaše podatke o ličnosti koje ste nam dali u marketinške svrhe, odnosno da vam možemo slati obaveštenja na vašu e-mail adresu ili vas obavestiti telefonom ili porukom (SMS, viber i sl.) o novostima u vezi sa našim aktivnostima, kao na primer informacije o novim proizvodima i uslugama, ponude proizvoda i usluga, obaveštenja o popustima i drugo, uključujući i informacije prilagođene vašim individualnim interesima, kao i da vas možemo kontaktirati kako bismo od vas dobili povratne informacije.

Pravni osnov za obradu je vaš pristanak (član 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Pristanak nam dajete dobrovoljno na period od 5 godina. Ovim takođe izjavljujete da ste ovlašćeni da date ovaj pristanak, da imate najmanje 15 godina te da ste svesni uticaja svojih radnji na zaštitu vaših ličnih podataka.

Imate pravo da opozovete ovaj pristanak u svakom trenutku kako je opisano u našoj Politici privatnosti u delu Podaci dobijeni na osnovu saglasnosti za direktni marketing.

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade vaših ličnih podataka koju smo vršili na osnovu vašeg pristanka pre opoziva.

Za detaljnije informacije o vašim pravima i načinu na koji se vaši podaci o ličnosti obrađuju, pogledajte našu Politiku privatnosti.