Saint-Gobain International Gypsum Trophy

Saint-Gobain International Gypsum Trophy je događaj koji nagrađuje spoj inženjerskih veština i kreativnosti. Posebna pažnja pri ocenjivanju projekata posvećuje se promovisanju održivog građevinarstva i suve gradnje kao materijala budućnosti. Njihovom primenom unapređuje se zaštita životne sredine, energetska efikasnosnost, akustične performanse, lakša i brža ugradnja, dugotrajnost i ušteda svih resursa.

Kada je reč o projektima sa naših prostora, Srbija je dva puta osvojila najprestižnija internacionalna priznanja na ovom takmičenju - projekat Delta Sport na takmičenju u Madridu 2006. godine i projekat Muzej jugoslovenske kinoteke na takmičenju u Londonu 2011. godine.

Kako je takmičenje organizovano?

Saint-Gobain Grupa svake godine bira grad koji je domaćin internacionalnog nivoa takmičenja. Referentni projekti širom sveta učestvuju na takmičenju koje je organizovano u dve faze:

01 Nacionalni nivo

Takmičenje projektat iz jedne države. U našem slučaju, dva najbolja projekta (po jedan iz Srbije i Crne Gore) dobijaju priliku da učestvuju na internacionalnom nivou.

02 Internacionalni nivo

Višednevni događaj koji organizuje grad – domaćin i
na kom se nadmeću pobednički projekti svih
nacionalnih takmičenja.

Za dodatne detalje o ovom takmičenju, posetite Saint-Gobain International Trophy zvaničnu internet stranicu.