Brand
Hidroizolacije

weberdry PUR B2K

weberdry PUR B2K je dvokomponentna poliuretanska, brzovezujuća, trajnoelastična, ojačana bitumenom, tečna membrana bez rastvarača koja se nanosi hladnim postupkom i služi za dugotrajno hidroizolovanje.

Pročitaj više
Read less
Fleksibilno
Lako obradivo
Premium
Vodonepropusno

Opis proizvoda

weberdry PUR B2K je dvokomponentna poliuretanska, brzovezujuća, trajnoelastična, ojačana bitumenom, tečna membrana bez rastvarača koja se nanosi hladnim postupkom i služi za dugotrajno hidroizolovanje.

weberdry PUR B2K je na bazi čiste, elastomerne, hidrofobne, poliuretanske smole, ojačana sa hemijski polimerizovanim sirovim bitumenom, što kao rezultat daje odličnu mehaničku, hemijsku i temperaturnu otpornost.

Proizvod vezuje reakcijom dve komponente.

Karakteristike i prednosti

 • Jednostavno se nanosi ručno ili mašinski
 • Formira bešavnu membranu
 • Otporan na smrzavanje
 • Otporan na prodor korenja
 • Brzo se vezuje za podlogu
 • Omogućava odlično premošćavanja pukotina
 • Nakon sušenja formira visokofleksibilnu membranu
 • Održava svoja mehanička svojstva u temperaturnom
 • rasponu od - 30°C do + 90°C
 • Poseduje odličnu adheziju na različite podloge
 • Otporan na pešački saobraćaj
 • Otporan je na detergente, ulja, morsku vodu i kućnu hemiju
 • U slučaju mehaničkih oštećenja jednostavno se popravlja
 • Ne zahteva upotrebu otvorenog plamena tokom aplikacije
 • Težinski odnos mešanja komponenti 1:1
 

Pakovanje

Articles information
Težina (kg) Pakovanje Paleta (kg) Potrošnja (kg/m²)
Težina (kg)5 + 5 Pakovanjemetalna kanta Paleta (kg)720 Potrošnja (kg/m²)1,2 - 2,0
Težina (kg)20 + 20 Pakovanjemetalna kanta Paleta (kg)720 Potrošnja (kg/m²)1,2 - 2,0

Dokumenti

Selektuj sve
Bezbednosni list
2 datasheets related with the product
2 datasheets related with the product
SDS weber_dry_PUR_B2K_Component_A-_-SRP
SDS weber_dry_PUR_B2K_Component_B-_-SRP
Brošure
Deklaracija o performansama
Izveštaj o ispitivanju
Tehnički list