Saint-Gobain i Carbon fund 2022 za zaposlene

Saint-Gobain i Carbon fund 2022 za zaposlene

 

Saint-Gobain je pokrenuo interni fond za ugljenik, koji ima za cilj angažovanje zaposlenih na putu ka karbon-neutralnosti do 2050. godine i doprinosu smanjenja emisije CO2 do 2030. godine. Pilot-projekat se prvo primenjuje u severnoj Evropi, sa ciljem da se ubrza smanjenje neindustrijskih emisija CO2 svakodnevnim akcijama zaposlenih i određenim ulaganjima u fabrike. Obuhvaćene su investicije koje se odnose na održivo poslovanje, obnovljivu energiju i poboljšanje blagostanja i energetske efikasnosti u fabrikama Saint-Gobain.


Fond za ugljenik ima definisanu internu cenu ugljenika, koju je donela Grupa za investicione odluke i deo smanjenja emisije CO2 pretvara u novac za finansiranje projekata koji smanjuju ugljenični uticaj Grupe. Važno je napomenuti da sve projekte predlažu zaposleni.
Grupa ima i budžet za ulaganja i istraživanje i razvoj od oko 100 miliona evra svake godine do 2030. godine, kojim će smanjiti svoje industrijske emisije CO2.