Top Employer Global sertifikat 2022

Već sedam godina zaredom, Saint-Gobain grupa je dobitnik priznanja „Top Employer Global“ kao jedan od najboljih poslodavaca na svetu. Podaci koje koristi renomirani Top Employer Institute u  godišnjoj analizi, kada ocenjuje više od 400 poslovnih praksi u svetu, su uslovi rada i potencijal napredovanja zaposlenog.


Ove godine je Saint-Gobain jedna od 11 kompanija u svetu koja je dobila ovo priznanje. Prema podacima, došlo je do napretka u nekoliko ocenjenih kategorija, među kojima su: osećaj pripadnosti, etika kompanije, visok integritet i mogućnost za individualni napredak i učenje.
Sertifikat „Top Employer Global“ je rezultat strateških planova „Transform & Grow“ i najnovijeg strateškog projekta „Grow & Impact“. Čak 85% zaposlenih preporučuje Saint-Gobain grupu kao dobro mesto za rad, a 89% kaže da su ponosni što rade u kompaniji Saint-Gobain.

 
Top Employer Global sertifikat 2022