Saint-Gobain Architecture Student Contest

Architecture Student Contest se svake godine dodatno razvija, sa ciljem da istakne stručnost mladih akademaca oko projekta zasnovanog na stvarnim potrebama određenog naselja ili grada, koristeći pritom Saint-Gobain pristup održivoj izgradnji, kako bi stvorili životne prostore koji poštuju planetu i dobrobit njenih stanovnika.

Kako je takmičenje organizovano?

Saint-Gobain Grupa svake godine bira grad koji je domaćin internacionalnog nivoa takmičenja i koji definiše realan arhitektonski izazov u saradnji sa lokalnim predstavnicima opštine. Studenti širom sveta razvijaju projekte na osnovu definisanog zadatka i dokazuju znanja, veštine i kreativnost u dve faze takmičenja:

01 Nacionalni nivo

Takmičenje studenata više univerziteta jedne države. Najbolji rad dobija priliku da učestvuje na internacionalnom nivou.

02 Internacionalni nivo

Trodnevni događaj koji organizuje grad – domaćin i
na kom se nadmeću pobednički timovi svih
nacionalnih takmičenja.

Ko može da učestvuje?

Učesnici mogu biti samo studenti osnovnih i master studija arhitekture, urbanizma i srodnih oblasti upisani na fakultete sa kojima je kompanija Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o Beograd postigla dogovor o saradnji.
Učešće je otvoreno za sve studente na redovnim osnovnim i master studijama u tekućoj akademskoj godini. Studenti na stipendijama i programima razmene takođe mogu učestvovati.
Učesnici takmičenja su predstavnici svog fakulteta i zemlje u kojoj studiraju u vreme održavanja takmičenja.  
Studenti mogu učestvovati pojedinačno ili u timu od najviše tri člana.

Želiš da se takmičiš?

Saznajte dodatne detalje o projektnom zadatku i pravila internacionalnog takmičenja na zvaničnoj stranici Architecture Student Contest.

Pre registracije na zvaničnoj stranici takmičenja, predlažemo vam da detaljno proučite aktuelni pravilnik nacionalnog nivoa takmičenja.